Miljøterapi

Miljøterapi er både et tilbud til private men også familie- og voksenhandicap-afdelingerne i forskellige nordjyske kommuner har benyttet sig heraf til unge og voksne, der bor hjemme eller i egen bolig.

Målgruppen er

 • Unge med lavt selvværd, angst, depression eller selvskadende adfærd som cutting, begyndende misbrug eller anden uhensigtsmæssig adfærd.
 • Unge af alkoholikere eller psykisk syge forældre.
 • Unge, der har mistet nære familiemedlemmer eller har det svært i forbindelse med forældres skilsmisse.
 • Unge/voksne med aspergerproblematik
 • Unge/voksne med ADHD-problematik
 • Unge, der skal udsluses fra døgninstitution eller plejefamilie til egen bolig.

Tilbudet kan indebære at

 • Skabe en struktur i hverdagen, og give den unge redskaber til at kunne tage ansvaret for sit eget liv.
 • At træne basale færdigheder omkring husførelse, økonomi og daglig levevis.
 • At støtte den unge i at komme i skole/uddannelse, praktik eller på arbejde gennem morgenvækning og evt. transport dertil i en periode.
 • At danne eller udbygge relationer til omgivelserne og til det personlige netværk.
 • At rådgive og vejlede den unge og yde almen støtte og omsorg
 • At forebygge at problemerne for den enkelte unge forværres.

Metode
Det terapeutiske arbejde er baseret på et dialektisk og ligeværdigt forhold til den unge, og relationsarbejdet er en vigtig pædagogiske metode. De unge mennesker mødes med tillid, anerkendelse og omsorg i fht. deres historie, ressourcer, ønsker og drømme.

Fagpersonalet ved UNGPULS forsøger målrettet at styrke de unges selvfølelse, sociale færdigheder og evne til at kende og udtrykke egne følelser og behov. Personalet går foran og viser vejen og er sammen med de unge/voksne i de daglige aktiviteter. De unge tages ved hånden og følges til dørs.

Der appelleres til den enkeltes kognitive forståelse og mestring, og dagligdagen struktureres således, at den bliver mere overskuelig for den unge.

I UNGPULS ser vi på det HELE menneske men med faglig indsigt i forskellige diagnoser.

Rammerne
En terapisession varer 2 - 3 timer.
Der er som regel 1, 2 eller 3 uger mellem miljøterapi-sessionerne, der kan strække sig over kortere forløb af eksempelvis tre måneders varighed eller være et længerevarende forløb af 1 til 2 år.
Terapeuten har tavshedspligt og er underlagt Dansk Psykoterapeut Forenings etiske regelsæt.

Åbningstider Miljøterapi
Efter aftale.

Betaling

Der betales kontant efter hver session.
Pris: 900 kr.

Afbud
Afbud senest 24 timer før aftalt session. Ved senere afbud eller udeblivelse fra aftalt tid opkræves fuldt beløb.