Individuel Psykoterapi

I forbindelse med akutte kriser som:

  • dødsfald
  • skilsmisse
  • sygdom i familien eller hos en nærstående person
  • arbejdsløshed

og andre eksistentielle livskriser kan vi alle rammes af sorg, angst, depression og stress på en måde, der kræver professionel støtte i bearbejdelsen.

I psykoterapien kan der arbejdes med målrettede problemstillinger eller mere diffuse følelser af tristhed, frustration og mistrivsel.

Med udgangspunkt i dialog, livshistorier, nærvær, engagement, autenticitet og fortrolighed findes mod og tillid til at genkende og stå ved egne følelser, sætte ord på det, der er svært. Sammen får vi belyst problemstillinger og finder nye veje at gå.

Terapeutens arbejde er ikke at finde løsninger for dig men at støtte dig i at mærke, hvad du har brug for. Jeg ser på det hele menneske og møder dig, hvor du er.

Du kan forvente at møde en empatisk og fagligt kompetent terapeut, der altid støtter op om dig, men også udfordre din tænkning og hjælper dig med at finde nye handlestrategier.

Rammerne

En terapi-session varer omkring 90 minutter.
I samtaleterapien sidder du og terapeuten i hver sin stol og fører en dialog. Det er muligt, når der eksempelvis arbejdes med mønstre fra barndommen, egne skyggesider mv. at anvende redskaber som familieopstilling, psykodrama, hypnose eller musikterapi, hvis klienten har ønske herom.

Det er forskelligt både hvor ofte og hvor længe en klient har brug for terapi.

Mange vælger de første par gange, at komme med 1-3 ugers mellemrum, og herefter at der er 3 - 6 uger imellem samtalerne. Der kan være tale om korte afgrænsede forløb af eksempelvis 3 måneders varighed eller længerevarende forløb, der strækker sig over 1- 2 år.