Familieterapi

Hvad er familieterapi
De fleste familier oplever på et tidspunkt i livet svære situationer med dødsfald, alvorlig sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed eller andre forhold, der stresser, dræner familien for kræfter eller udfordrer stemningen i hjemmet, og ikke mindst vores nye virkelighed med Covid19 kan være en stor belastning for både børn og voksne.
Når det omhandler familiens trivsel er intet emne for stort eller for småt at tage vare på.
Familieterapi kan anvendes når familien gennemgår svære perioder, men også når der er problemer i de indbyrdes relationer i familien - når et enkelt familiemedlem mistrives.
Symptomerne kan være utallige: en teenagedatter, der er trist og isolerer sig fra omverdenen, far og mor der skændes pga. uenighed omkring børneopdragelsen, søskende der ikke kan være i samme rum uden at slås til forældrenes frustration.
Familieterapi er en professionel sparring på jeres familieliv, hvor terapeuten står til rådighed for familien, og hjælper denne med at kommunikere på en hensigtsmæssig måde, hvor oplevelser, følelser og frustrationer bliver belyst.
I terapien deltager hele familien store som små, alle har en værdifuld rolle og betydning for familiens trivsel.

Hvorfor familieterapi
Når et enkelt familiemedlem mistrives berør det hele familien. Som forældre kan man være uenige om hvilken vej man skal gå, hvilke tiltag der skal gøres og i det hele taget miste energien og løbe tør for redskaber og handlestrategier. Børn og unge reagerer på dårlige stemninger i familien, for stort et ansvar eller manglende grænsesætning, men de er ofte symptombærere på nogle dybere uhensigtsmæssige mønstre i familien. Terapeutens rolle er ikke at finde løsninger på familiens vegne men at få familiemedlemmerne til at mærke efter hver især, lytte til hinanden, leve sig ind i hinandens situation og kommunikere konstruktivt for derved at finde nye fælles veje at gå. I den proces er det givtigt at have en professionel sparring på sit familieliv.

Hvem kan deltage
Det er ønskeligt, at hele familien deltager i familieterapien - dvs. mor, far, søster, bror, bonusfamilie kan deltage og ind imellem inviteres bedsteforældre også, da de ofte er vigtige nøglepersoner i familielivet.
Børn og unge får som udgangspunkt at vide, at de ikke er tvunget til at sige noget, før de føler sig trygge og har tillid til at åbne sig (det sker som regel i løbet af den første session).
Der vil være papir og farver mv. til stede til de helt små.

Hvordan foregår det

Familiemedlemmerne får på skift mulighed for at udtrykke sine tanker om familiens samspil og problemstillinger.
Det er yderst virkningsfuldt for børn og unge blot at høre deres forældre italesætte familiens vanskeligheder og påtage sig ansvaret for trivslen i hjemmet - det letter børnene.
Der kan opstå temaer i forhold til forældrenes privatliv, hvor det ikke er relevant at børnene/de unge er til stede i drøftelsen, da henvises til parterapi.

Rammerne
Der vil normalt være et par uger imellem familiesamtalerne, og typisk er der brug for mellem 3 - 10 samtaler eventuelt med en pause på et par måneder undervejs.
Der afsættes 1,5 - 2 timer pr. session afhængigt af, hvor mange, der deltager. Dette aftales på forhånd.
Terapeuten har tavshedspligt og er underlagt Dansk Psykoterapeut Forenings etiske regelsæt.