Ungdomscoaching

Ungdomscoaching er individuelle samtaler for både drenge og piger i alderen 12-23 år.

Jeg bliver ofte kontaktet af forældre, hvis søn eller datter mistrives i folkeskolen eller på ungdomssuddannelsen. Forældrene fortæller, at deres barn/unge føler sig udenfor fællesskabet i klassen, mangler venner, er ensom og ked af at gå i skole, græder og burer sig inde på værelset, når de kommer hjem. Nogle bliver triste, får mavepine, andre aggressive.

Endvidere kaster en del unge al deres tid og fokus på skolearbejdet, har et fagligt meget højt amibitionsniveau men bliver stressede, får præstationsangst - angst for at fejle, i en sådan grad, at det forringer livskvaliteten i ungdomsårene.

Ungdomscoaching giver dig mulighed for at:

  • lære dig selv bedre at kende og styrke dit selvværd
  • sætte mål for dig selv og gå efter "guldet"
at bryde ud af rollen som den generte, stille, klassens klovn
  • blive bevidst om egne styrker/svagheder - indre barrierer
  • finde modet til at markere i timerne
  • få ro på din eksamensangst
  • turde finde nye veje til at opnå ægte venskaber
  • sætte grænser for dig selv - sige til og fra
bryde gamle mønstre og få redskaber til at tænke og handle anderledes
  • sætte ord på hvordan det er at være dig
få dine forældres respekt
  • tage ansvaret for eget liv

Coachingforløbet vil oftest bestå af 5-10 samtaler, hvor dine forældre undervejs kan inviteres til at deltage efter aftale med dig.

Tavshedspligt
Din coach har tavshedspligt - også over for dine forældre. Det betyder, at jeg kun fortæller dine forældre, hvad du og jeg snakker om, hvis du ønsker det.

Betaling

Pris: 12-18 år: 400 kr. pr. session á 90 minutter.
Pris: 18-23 år: 700 kr. pr. session á 90 minutter.

Der betales kontant efter hver session.

Afbud
Der skal meldes afbud senest 24 timer før aftalt session. Ved afbud senere eller ved udeblivelse fra en tid opkræves det fulde beløb.

BEMÆRK
Jeg oplever til tider i coachingforløbene, at nogle unge har massive problemer omkring angst, ocd, depression eller selvskadende adfærd, hvor jeg vurderer, at det er nødvendigt at arbejde på et dybere terapeutisk plan, end hvad der tilbydes i coaching-sessionerne. I så fald gøres den unge og forældrene opmærksomme på, at det er min faglige vurdering, at der er behov for terapi og ikke coaching, hvorefter aftalen omkring sessionerne kan udvides til at omfatte terapi.